Data

Verwerkt u persoonsgegevens of gevoelige informatie binnen uw organisatie? Gaan deze gegevens ook naar buiten of ontvangt u persoonsgegevens van derden? Of heeft u belangrijke bedrijfsinformatie waarvan u vermoed dat die gelekt is of wordt? Heeft u uw (IT) Security voldoende op orde om het lekken van data of privacygegevens te voorkomen of vroegtijdig te signaleren?

Hou er rekening mee! Het opzettelijk doorspelen of het van buitenaf hacken van bedrijfsinformatie of persoonsgegevens en het doorspelen aan derden zoals concurrenten, een zakenrelatie, de pers, kwaadwillenden blijft namelijk altijd een risico!

Hierbij kan worden gedacht aan het doorspelen van productinformatie, tarieven, klantenbestanden, privacybestanden of offertes. De kans op financiele schade of imagoschade voor uw onderneming is daardoor groot en op voorhand lastig te overzien. In het geval van het lekken van privacygegevens kan de overheid zelfs forse boetes uitdelen.

Uit onderzoek blijkt dat er diverse belangen kunnen zijn om informatie bewust te lekken, te weten een persoonlijk belang, een organisatie belang en een publiek belang. Deze belangen zijn van nature altijd aanwezig in en buiten iedere organisatie, dus in potentie loopt uw organisatie een risico, zeker als uw organisatie privancygegevens verwerkt!

Niet melden van datalekken

Indien er door uw bedrijf privacygevoelige data wordt gelekt en dit niet wordt gemeld, kan er een boete worden opgelegd van maximaal 450 duizend euro door de overheid. Alle organisaties moeten dus diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens gaan melden volgens het wetsvoorstel van 21 juni 2013: nader-rapport-meldplicht-datalekken.pdf Bent u voldoende voorbereid?