Onafhankelijk onderzoek datalek

Verwerkt u persoonsgegevens of privacygevoelige informatie binnen uw organisatie? Gaan deze gegevens ook naar buiten of ontvangt u persoonsgegevens van derden? Of heeft u belangrijke bedrijfsinformatie waarvan u vermoed dat die gelekt is of wordt? Heeft u uw (IT) Security voldoende op orde om het lekken van data of privacygegevens te voorkomen of vroegtijdig te signaleren? Start een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht en effectiviteit van de beheersmaatregelen.

Onafhankelijk onderzoek datalek

Lekken van privacy gevoelige gegevens: gebeurt dat in mijn organisatie?

Hou er rekening mee! Niet alleen het per ongeluk achterlaten van een onbeveiligde USB stick en het niet melden van het incident, maar ook het opzettelijk doorspelen of het van buitenaf hacken van bedrijfsinformatie of persoonsgegevens en het doorspelen aan derden zoals concurrenten, een zakenrelatie, de pers, kwaadwillenden blijft namelijk altijd een risico!

De kans op financiele schade of imagoschade voor uw onderneming is daardoor groot en op voorhand lastig te overzien. In het geval van het lekken van privacygegevens kan de overheid zelfs forse boetes uitdelen. Een onderzoek naar de oorzaak van het lekken biedt uitkomst om de beheersmaatregelen te reviewen op de effectiviteit ervan.

Niet melden van datalekken

Indien er door uw bedrijf privacygevoelige data wordt gelekt en dit niet wordt gemeld, kan er een boete worden opgelegd van maximaal 820 duizend euro door de overheid of een boete ter hoogte van 10% van de jaaromzet. Alle organisaties moeten dus diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens gaan melden.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij ontzorgen u met forensische digitale opsporingstechnieken en interviewtechnieken bij het opsporen van het datalek en/of degene die hiervoor verantwoordelijk is zodat u passende maatregelen kunt nemen. Wij ontzorgen u desgewenst bij het nemen van preventieve maatregelen op IT-security gebied en geven desgewenst advies op gedragsaspecten en cultuur binnen uw organisatie op het gebied van het voorkomen van datalekken.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie en het bespreken van een vraag of opdracht, neem contact met ons op! Bel 072-58200362 of mail info@businessprotect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Of laat uw gegevens door middel van een klik op deze link en wij nemen met alle plezier met u contact op. We kijken er naar uit om met u samen te werken.