Privacy Impact Assessment (PIA)

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een risicoanalyse-instrument waarmee privacyrisico’s kunnen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. Privacy Impact Assessment (PIA) kent een aantal belangrijke doelen. Het belangrijkste doel is: Het voorkomen van kostbare aanpassingen in processen, herontwerp van systemen of stopzetten van een project door vroegtijdig inzicht in de belangrijkste privacyrisico’s.

Privacy Impact Assessment (PIA)

Een Privacy Impact Assessment stimuleert tevens om op tijd na te denken over vragen als:

  • wat de impact is van het beoogde project op de privacy van de betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt);
  • wat de risico’s zijn voor de betrokkenen en voor de organisatie;
  • of er, gegeven de doelstellingen van het project, ook een aanpak mogelijk is die minder gevolgen heeft voor de privacy.

Doelen privacy impact assessment

Daarnaast kunnen nog de volgende doelen van een privacy impact assessment worden onderscheiden:

2. Het verminderen van de gevolgen van toezicht en handhaving.

3. Het verbeteren van de kwaliteit van gegevens.

4. Het verbeteren van de dienstverlening.

5. Het verbeteren van de besluitvorming.

6. Het verhogen van het privacybewustzijn binnen een organisatie.

7. Het verbeteren van de haalbaarheid van een project.

8. Het verstevigen van het vertrouwen van de klanten, werknemers of burgers in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en privacy wordt gerespecteerd.

9. Het verbeteren van de communicatie over privacy en de bescherming van persoonsgegevens.”

Is er een PIA uitgevoerd, dan kunt u gerichte opdrachten geven aan degene die het product of de dienst verder ontwikkelt. Hierdoor voorkomt u dat in een later stadium kostbare aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld dat u een systeem moet herontwerpen of een project moet stopzetten.

De PIA resulteert in een geschreven document.  De PIA is een risicoanalyse-instrument waarmee privacyrisico’s kunnen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. Een compliance check zal in veel gevallen worden aangeraden.

Handreiking PIA

U vindt HIER een handreiking voor de uitvoering van een PIA van de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA).

Meer informatie en contact

Voor meer informatie en het bespreken van een vraag of opdracht, neem contact met ons op! Bel 072-58200362 of mail info@businessprotect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Of laat uw gegevens door middel van een klik op deze link en wij nemen met alle plezier met u contact op. We kijken er naar uit om met u samen te werken.