Contracten

Contracten zitten verwezen in ondernemen. Als je iets met iemand afspreekt, ga je er vanuit dat beide partijen zich aan de afspraak houden. Als je je beroept op een mondelinge afspraak, sta je minder sterk omdat dit moeilijker is om te bewijzen. Het beste is om een contract op te stellen, waarin klip en klaar staat vermeld waar partijen zich onderling aan dienen te houden. Juristen spreken in dit kader ook wel van contractenrecht.

Contractenrecht

Het contractenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van dergelijke overeenkomsten. Het contractenrecht biedt partijen een grote mate van vrijheid met betrekking tot de vorm en inhoud van een contract. De wet stelt in de meeste gevallen slechts enkele randvoorwaarden waaraan een contract moet voldoen.

 Contracten Privacy

Contracten

Een goede overeenkomst voorkomt veel problemen. Business Protect helpt u met het nakijken en opstellen van contracten, maar ook als er een geschil is over een overeenkomst, geven wij advies over de juridische kwaliteit, de kansen en mogelijkheden. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld wanneer:

  • uw contractspartner niet of niet op tijd levert;
  • er niet op tijd betaald wordt;
  • de levering gebrekkig is;
  • u zelf moeilijkheden hebt te leveren;
  • u aansprakelijk wordt gesteld;
  • u schade lijdt als gevolg van de tekortkoming van uw contractspartij.

Ook een mondelinge afspraak is een overeenkomst, sterker nog: een mondelinge overeenkomst is even rechtsgeldig als een schriftelijke. Artikel 6:217, lid 1 van het Burgelijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aan-vaarding daarvan. En dus niet door het ondertekenen van een contract.

Alleen is het in de rechtszaal moeilijk te bewijzen wat er precies is afgesproken. Daarom raden wij u aan om belangrijke afspraken op papier te zetten. Hiermee bewijst u niet alleen dat er een overeenkomst bestaat, maar ook welke bepalingen er van toepassing zijn.

Wij zijn vanzelfsprekend altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van contractenrecht en jurisprudentie.

Neem direct contact op met Business Protect voor hulp en/of advies!