Privacy Quick Scan (PQS)

De Privacy Quick Scan (PQS) van BusinessProtect is een belangrijke eerste stap om meer zicht en daarmee controle te krijgen over uw uitdagingen die met privacy en data wetgeving te maken hebben. Samen met uw organisatie beoordelen wij daarom uw initiële privacy maturity niveau, gebaseerd op tien principes die het complete privacy compliance spectrum afdekken.

Privacy Quick Scan (PQS) BusinessProtect

Privacy Quick Scan: 10 Privacy Principes

1. MANAGEMENT – Management moet betrokken zijn bij privacy-processen, en privacy moet opgenomen zijn in het beleid van de organisatie.

2. TRANSPARANTIE – De organisatie heeft de verplichting om betrokkenen te informeren over hoe gegevens verzameld en verwerkt worden.

3. KEUZE EN TOESTEMMING – Individuen moeten de mogelijkheid hebben om te kiezen of en welke gegevens worden verzameld en verwerkt.

4. DOELBINDING – Gegevens kunnen niet onbeperkt worden verwerkt. Hoe gaat uw organisatie om met het verwerken van gegevens?

5. RECHTMATIGE GRONDSLAG – Een organisatie moet weten hoe het gegevens verzamelt, en hoe veel.

6. RECHTEN VAN BETROKKENEN – Personen over wie gegevens worden verzameld hebben o.a. het recht om hun gegevens in te zien en het recht om vergeten te worden.

7. VERWERKING DOOR EEN BEWERKER – Persoonsgegevens kunnen alleen worden verstrekt aan derden wanneer specifieke overeenkomsten zijn aangegaan en hierop wordt toegezien.

8. BEVEILIGING – Technische beveiliging, waaronder netwerkbeveiliging en toegangscontrole, moet geïmplementeerd en geformaliseerd worden.

9. KWALITEIT – De kwaliteit van gegevens benadrukt de noodzaak van het accuraat, compleet en up-to-date houden van persoonsgegevens.

10. TOEZICHT EN HANDHAVING – Naleving van privacybeleid en -procedures dient te worden gemonitord. Werknemers die persoonsgegevens verwerken moeten opgeleid worden en in staat zijn om klachten of issues met betrekking tot privacy op een juiste wijze af te handelen.

Het resultaat

De Privacy Quick Scan geeft u een eerste algemeen beeld van de privacy awareness van uw organisatie. Wij geven u snel inzicht in waar uw organisatie staat ten opzichte van de tien privacy principes en wat het verschil is tussen de huidige staat en de gewenste staat van privacyparaatheid. De Privacy Quick Scan geeft tevens aan hoe goed uw organisatie is voorbereid op de wet- en regelgeving, zoals de Meldplicht datalekken in Nederland en de GDPR van de Europese Unie.

Onze Privacy Quick Scan kan normaliter in 5 dagen uitgevoerd worden, en biedt u een solide basis waarop u uw data privacy roadmap vervolgens kunt baseren.

Het Proces

KICK-OFF – In een eerste kick-off identificeren we uw belangrijkste typen gegevens en stakeholders.

INTERVIEWS – Vanuit interviews met de stakeholders en het team verkrijgen we een beter inzicht in hoe uw organisatie gegevens verzamelt en verwerkt.

DOCUMENTATIEREVIEW – Door het bekijken van documentatie analyseren we hoe privacy procedureel is geïntegreerd in uw organisatie.

ANALYSE – Wij gebruiken een volwassenheidsmodel om de input, verkregen in de voorgaande stappen, te analyseren.

EVALUEREN EERSTE RESULTATEN – We presenteren de eerste resultaten en faciliteren een discussie over de uitkomsten.

RAPPORT – Na de discussie zullen wij een formeel rapport opstellen waarin de resultaten en aanbevelingen beschreven en uitgelegd worden.

Contact

Voor meer informatie en het bespreken van een vraag of opdracht, neem contact met ons op! Bel 072-58200362 of mail info@businessprotect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Of laat uw gegevens door middel van een klik op deze link en wij nemen met alle plezier met u contact op. We kijken er naar uit om met u samen te werken.